Prečítajte si Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na faktúre), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Postup

Vrátený tovar spolu s vyplneným FORMULÁROM na odstúpenie od kúpnej zmluvy a daňovým dokladom prosím zašlite na adresu:

Mária Opavská VEGA
Vajanského 614/18
031 01, Liptovský Mikuláš
Telefón:  +421903274471
E-mail: info@kozena-galanteria.eu, odora@odora.eu

 

Tovar prosím zašlite

  • pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužívaný,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
  • spolu s daňovým dokladom a vyplneným FORMULÁROM

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Kto platí za dopravu?

Náklady na dopravu vráteného tovaru znáša kupujúci.

Viac informácií v sekcii Obchodné podmienky / Článok 7. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa